МEНЮ

Новини

начална страница / Новини / Kонференция-дебат на тема: "Какво бъдеще за селските региони в условията на климатичните промени?

Новини, свързани с БААТ

Kонференция-дебат на тема: "Какво бъдеще за селските региони в условията на климатичните промени?

Туризмът и оценяване значението на местните продукти като решения за устойчиво развитие"


Посолството на Франция в България има удоволствието да Ви покани на конференция-дебат на тема: "Какво бъдеще за селските региони в условията на климатичните промени? Туризмът и оценката на значимостта на местните продукти като решения за устойчиво развитие". Събитието ще се проведе на 23 ноември 2015 г. от 9.00 ч. в сградата на Френския институт в България, с адрес: гр. София, пл. Славейков №3. Тази конференция-дебат се организира в рамките на COP 21 (21-та конференция на ООН за климатичните промени), която ще се проведе в Париж от 30 ноември до 11 декември 2015 год.

Българската асоциация за алтернативен туризъм - БААТ се присъединява към организаторите, като препоръчва конференцията на всички, които се интересуват от предприемачество и развитието на проекти в областта на устойчивото развитие и зелената икономика, от запознаване с успешни примери на качествен туризъм и интегрирано развитие на защитени територии във Франция и България и визия за регионите, приложима към българските условия.

Приложена тук прилагаме предварителната програма за събитието. Осигурен симултанен превод на френски и български език.

В следващата статия на Френския институт е представена по-подробно самата програма, който тук изпращаме с основните й акценти:
Френски http://institutfrancais.bg/fr/nos-cooperations/rendezvous/
Български http://institutfrancais.bg/satrudnichestvo/rendezvous/

Ако желаете да присъствате на конференцията, моля да се регистрирате на следния адрес: https://docs.google.com/forms

дата: 26.08.2015,
източник: БААТ

Всички новини