МEНЮ

Бюлетин

начална страница / Бюлетин

Бюлетин на БААТ

бр. 38 лято 2012 - Теми: Европейски конгрес за селски туризъм: Човекът е в центъра на предлагането в селския туризъм; Успешният туристически бизнес зависи от повсеместните усилия широк кръг от местни партньори; Някои въпроси със зле формулирани отговори; Зелени коридори - средство за достъп до живописни  местности, здравословен начин на живот  и поминък за изолирани райони.

бр. 37 пролет 2012 - Теми: БААТ и Одисея-ин организираха за трети път Зелени дни; Дистанционно обучение -  менторът е ключова фигура в новите форми на обучени базирани на интернет  платформа.

бр. 36 зима 2012 - Теми: "Пътят на Желязната завеса" - най-новия ЕвроВелокоридор в България; ЕвроВелокоридорите - средство за устойчив туризъм; Резултати от проекта на БААТ през 2011 г.

бр. 35 есен 2011 - Теми: Отговорен ли е зеления туризъм? - проучване с. Горно Драглище и Калофер на международния център за отговорен туризъм и БААТ; Клъстерите като успешен подход за развитие на конкурентноспособни дестинации; решения на УС на БААТ от събранието на 16-17 септември 2012 г.

бр. 34 лято 2011 - Теми: Ловеч стана домакин на 20-та Генерална асамблея на Еврожит. По случай на юбилея МИЕТ организира прием за делегатите; Зелени дни 2012 и конференция "Балканите - дестинация за Зелен туризъм"; БААТ избра Маргарита Каишева за председател на управителния съвет; БААТ участва в "Синя седмица" организирана от Дунавския център за компетенции. 

бр. 33 пролет 2011  - Теми: "Зелени дни: фестивал на отговорния туризъм"; Конференция "Балканите - Дестинация Зелен туризъм"; "Зелена къща - постоянно отворена процедура за кандидатстване".

бр.32 есен 2010 - Теми: "Зелена къща: Есенно оценително пътуване", "Визия за селския туризъм в Европа до 2020 г."

бр.31 лято 2010 - Теми: "Резултатите за селския туризъм в Европа"

бр.30 пролет 2010 - Теми: "Селски туризъм - промяна в концепцията за по-добро качество"

бр.29 зима 2009 - Теми: "Гостоприемство с отговорност 2"

бр.28 есен 2009 - Теми: "Потребителски интерес към туризма на село", "Отговорен туризъм в България"

бр. 27 лято 2009 - Теми: "Туризъм в защитени територии", "Икономическата криза и селският туризъм"

бр. 26 от Март 2009 - Теми: "Зелен PR", "Общо събрание 2009"

бр. 25 от Декември 2008 - Теми: "Гостоприемство с отговорност", "Проекти", "Маршрути"

бр. 24 от Август 2008 - Теми: "Оперативни програми"; "Успешни проекти"; "Новини"

бр. 23 от Май 2008 -Теми: Етикетът "Еко"; "Екохотелът"; "Дестинация природа"

бр. 22 от Януари 2008 - Теми: Програма за развитие на селските райони; 10 години БААТ

бр. 21 от Декември 2007 - Теми: Дестинация Румъния; Зелен панаир: "Зелен бизнес и туризъм - пейзажът като основен ресурс"

бр. 20 от Октомври 2007 - Теми: Екотуризъм - световни тенденции; Трети европейски конгрес за селски туризъм

бр. 19 от Юли 2007 - Теми: Финансиране на къщи за гости; Проект "Малопреславско блато - царството на водните лилии"

бр. 18 от Април 2007 - Теми: Младежите и селския туризъм; Изложение "B&B Expo 2007" Брюксел, Белгия

бр. 17 от Декември 2006 - Теми: Утвърждване на качеството - екосертификацията II

бр. 16 от Септември 2006 - Теми: Утвърждване на качеството - екосертификацията I

бр. 15 от Май 2006 - Темa: Екотуризмът във фокус

бр. 14 от Март 2006 - Теми: Отчетно-изборно събрание на БААТ; Доклад на УС и КС за дейността на БААТ

бр. 13 от Февруари 2006 - Теми: Обмяна на опит в алтернативния туризъм; Обученията на БААТ през 2005-та

бр. 12 от Август 2005 - Тема: Учебно пътуване до Ирландия

бр. 11 от Май 2005 - Теми: Проучване сред специализираните туроператори в България; Проучване на потребностите на членовете на БААТ

бр. 10 от Октомври 2004 - Теми: БААТ - отговорната позиция за българския туризъм; Актуални новини; Становище по Програма САПАРД

бр. 9 от Юли 2004 - Тема: SWOT анализ на алтернативния туризъм в България, Актуални новини; Актуална правна рамка в туризма

бр. 8 от Май 2004 - Теми: Открийте другата България; Интернет в туризма

бр. 7 от Февруари 2004 - Теми: Тенденции в развитието на европейския туризъм;

бр. 6 от Май 2003 Теми: Година след Годината на екотуризма и планините; Екоутопия или мечтания етикет; Селски туризъм или ... де е България?

бр. 5 от Декември 2002 - Теми: Закона за туризма - II-ри рунд; Актуални новини; РТА "Стара планина представя"; PR кампания за Българския туризъм във Франция

бр. 4 от Ноември 2002 Теми: Лондонска борса 2002, Актуални новини; Срещи на БААТ; Проекти

бр. 3 от Май 2002 - Теми: ФАР Културен туризъм; Актуални новини; Проекти

бр. 2 от Февруари 2002 - Теми: Актуални новини; Отчети по проекти

бр. 1 от Декември 2001 - Теми: Отчети по проекти; Теоритични понятия