МEНЮ

Контакти

начална страница / Контакти

Контакти

1000 София, бул. "Ал. Стамболийски" 20 - В

0897 033 860 - Елеонора Йосифова (председател на УС)

baatbg@gmail.com

IBAN: BG22BPBI79421042396901

BIC: BPBIBGSF