МEНЮ

Новини

начална страница / Новини / Ако пчелите изчезнат, всички неща, които те вършат безплатно, биха стрували милиони

Новини, свързани с БААТ

Ако пчелите изчезнат, всички неща, които те вършат безплатно, биха стрували милиони

Ние сме зависими от мрежата от живи същества, която ни заобикаля, и която наричаме биоразнообразие. Тя обаче започва да се разпада. Пчелите например, които опрашват безброй растения, изчезват със застрашителна скорост. Изчезването на един единствен вид може да причини смъртоносен домино ефект върху много други видове. То може да има катастрофални последици за икономическото ни благоденствие, земеделието и други страни от нашия живот, за които дори и не сме се замисляли. Трябва да помним, че ние също сме част от доминото ...

Въпреки усилията в глобален мащаб проучвания показват, че биоразнообразието (различните видове живот на нашата планета) намалява с изумителна скорост. На 15 март 2010 г., Съветът на министрите на околната среда към ЕС пое ангажимент за обръщане на негативната тенденция в Европа до 2020 г. Министрите обещаха да се предприемат конкретни действия във връзка с Конференцията за биоразнообразието, която ще се проведе в Нагоя по-късно тази година.

Изследванията показват, че общественото съзнание и индивидуалните действия на всеки от нас могат да бъдат основните двигатели за постигането на тази цел. 2010 година е обявена за Международна година на биоразнообразието. По този повод Европейската комисия е разработила кампания, която ще допринесе за повишаването на информираността, образоването на обществото и ангажирането на гражданите в ЕС с проблема. Цел на кампанията е и провокирането на дискусии и дебати на тема запазването на биоразнообразието.

Каним Ви да научите повече за тази кампания, както и за целите и плановете на ЕС, свързани с политиката по проблемите на биоразнообразието. Заповядайте на пресконференция, чийто домакин ще бъде Представителството на Европейската комисия.

Оглеждайте се за интригуващи рисунки и арт творби!

Какво? Пресконференция

Кога? 22 Април 2010, 11.00 ч.

Къде? Народен театър „Иван Вазов”, София

Кой? Щефан Лайнер, началник на отдел „Натура 2000” в ГД „Околна среда” към ЕК

Зинаида Златанова, Ръководител на представителството на ЕК в България
Представител на международната природозащитна организация WWF
Представител на Българска фондация „Биоразнообразие”

Уебсайт: www.vsichkizabioraznoobrazieto.eu

За повече информация:
Красимира Тотева, Ogilvy Public Relations
359 2 915 89 22, 0886 01 06 27
Krasimira.Toteva@ogilvy.bg

дата: 25.03.2011,
източник: Огилви

Всички новини