МEНЮ

Новини

начална страница / Новини / БААТ обявява конкурс за програмен директор

Новини, свързани с БААТ

БААТ обявява конкурс за програмен директор

Българска асоциация за алтернативен туризъм е сдружение с нестопанска цел основано през 1998 г. и регистрирано в обществена полза.
БААТ обединява над 90 члена: национални и регионални туристически сдружения, природни паркове, туроператори за специализиран туризъм, семейни хотели, къщи за гости и физически лица.
БААТ си поставя като приоритети: устойчиво развитие на алтернативния туризъм, повишаване качеството на продукта в туризма, активно подпомагане на всички, за които е ценно съхраняването на българската природа, превръщането на България в значима и интригуваща дестинация за алтернативен туризъм.

Описание на длъжността:
• Развива дейността на БААТ и взима ръководни решения след съгласуване с Председателя на асоциацията
• Отговорен е за постигането на финансова устойчивост на организацията
• Проучва текущо възможностите за участие в проекти с финансиране от ЕС и други донорски програми
• Инициира сформирането на екипи от експерти за изготвяне и реализиране на проекти, свързани с устойчивото развитие на алтернативния туризъм
• Създава и поддържа партньорска мрежа с цел ефективна работа по проекти
• Популяризира дейността на асоциацията

Изисквания към кандидата:
• Висше образование
• Интерес към алтернативния туризъм
• Отлично владеене на поне един чужд език
• Много добра компютърна грамотност
• Управленски умения
• Опитът при работа с проекти и неправителствени организации е предимство

Асоциацията предлага:
• Интересна и предизвикателна работа, даваща възможност за личностно и професионално развитие
• Възможност за участие в обучения и конференции
• Отлични условия за работа и добро заплащане
• Млад и ентусиазиран екип


Ако проявявате интерес към предлаганата работа, моля изпратете СV и телефон за контакт на email: lugospodinova@odysseia-in.com

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

дата: 23.07.2008,
източник: БААТ

Всички новини