МEНЮ

Новини

начална страница / Новини / Проучване на потребителските очаквания за селския туризъм

Новини, свързани с БААТ

Проучване на потребителските очаквания за селския туризъм

Стартира първото международно проучване, което има за цел да събере ценна информация за потребностите и очакванията на туристите, които ползват услугите на селския туризъм. Проучването е организирано съвместно от EuroGites, местната администрация на Андалусия и Европейската комисия по туризъм. Обработката на анкетата се извършва от Университета в Алмерия.

Проучването ще изследва търсенето на почивка на село от две различни гледни точки - вътрешни и чуждестранни пътувания. По този начин ще бъдат оценени европейските тенденции в очакванията за качествено обслужване при настаняване на село и в същото време ще бъдат откроени различните особености на националните пазари.

БААТ преведе анкетата за проучването на български език и приканва всички, които ползват настаняване на село да я попълнят на http://serv.celotajs.lv/qst/customer/survey. По този начин ще бъде спомогнато развитието на селския туризъм и мнението на туристите ще бъде ценен съвет за домакините им. Попълнилите анкетата ще участват в томбола, а наградата е ваканция на село.

дата: 09.02.2007,
източник: Eurogites

Всички новини