МEНЮ

Новини

начална страница / Новини / Становище на БААТ относно решение на кабинета в оставка за строителство на нов лифт в Банско

Новини, свързани с БААТ

Становище на БААТ относно решение на кабинета в оставка за строителство на нов лифт в Банско

ДО

Г-н Росен Плевнелиев
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО
Г-н Проф. Георги Близнашки
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Копие: пресата

София, 12 август 2014

ОТНОСНО: решение на кабинета в оставка на г-н Пламен Орешарски за строителство на нова кабинкова линия в Банско

УВАЖАЕМИ Г-н ПРЕЗИДЕНТ,
УВАЖАЕМИ Г-н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Както ви е известно, в последните дни на своето управление кабинетът в оставка на г-н Пламен Орешарски взе няколко важни решения в условията на липсващ реален парламентарен контрол и на всякаква прозрачност и в нарушение на редица законови норми. Тези действия се вписват във водената през последните години линия на тестване на обществената търпимост към политики в чувствителни за всеки българин области, както и на пробване на терен за непрозрачни назначения.
В края на м. май 2014 г. под патронажа на тогавашния вицепремиер г-жа Даниела Бобева България публично се присъедини към страните, ангажиращи се да спазват Световния етичен кодекс и да развиват туризъм по един устойчив и отговорен към природното и културно наследство начин. В началото на м. юли 2014 г. 10 български неправителствени организации и коалиции подписаха Меморандум за устойчиво и отговорно развитие на българската туристическа индустрия и опазване на природното и културно наследство.

Решенията на кабинета Орешарски не се вписват нито в рамката на законите, действащи в Република България, нито в рамките на международните ангажименти, поети от страната ни, а именно да опазва своето природно и културно наследство и конкретно това, което е обект на закрила в списъка на Юнеско и мрежата Натура 2000. Тези решения не отговарят и на цитираните обществени нагласи не само на гражданите, но и на хората от туристическия бизнес. Вярваме, че нарушаването на законите с изграждането на втора кабинкова линия няма да направят българския туризъм и конкретно курорта Банско нито по- конкурентоспособен, нито по-желан, защото за състоянието и проблемите в този курорт причина е именно погазването на законите и на договора за Концесия, както и мълчаливото съучастие на властта в поредица от актове, превърнали този красив град в символ на монополизма и грозното в българския туризъм.
Пропускането на срокове за отмяна на това и други решения на кабинета в оставка на г-н Пламен Орешарски и оставянето на тези действия без последствие от страна на Вас като единствена легитимна в момента власт ще се тълкува като поредния опит за пробване на реактивността на българите и като неспособност на институциите и властите у нас да прилагат законите и да намерят път за излизане от кризата.

Г-н Президент,
Г-н Министър-председател,

Бъдещето не може да се изгражда без доверие. Моля да упражните Вашите законови правомощия и да отмените в срок и безусловно решението на Правителството на премиера Пламен Орешарски относно дадените разрешения за започване на ново строителство на територията на Национален парк Пирин, взети в противоречие с текстовете на Закона за защитените територии и Плана за управление, както и на още няколко закона, сред които законите за концесиите, за държавната собственост, за околната среда, за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, за държавните помощи и за офшорните компании.

Като вярваме във Вашата почтеност и амбиция с примера и визията на президентската институция да върнете България на пътя на законността и просперитета и по този начин да създадете една добра новина за това, което се случва в България и да мобилизирате гражданството за промяната, за която така хубаво говорите,


С уважение,

Любомир Попйорданов
Председател на УС на БААТ
www.baatbg.org
baat@spnet.net

дата: 14.08.2014,
източник: БААТ

Всички новини