МEНЮ

Новини

начална страница / Новини / Становище на БААТ за част 4 и 5 от новия проект за План за управление на НП Пирин

Новини, свързани с БААТ

Становище на БААТ за част 4 и 5 от новия проект за План за управление на НП Пирин

Бихме искали да ви запознаем с нашето становище за готвения от Пролес Инженеринг АД, План за управление на НП Пирин. Утре (28.01.2015 г.) ще се проведе семинар със заинтересованите страни, който ще отдели внимание на антропогенното влияние и развитието на туризъм в парка.

За нас тъмните стъкла и празните хотели, както и нежеланието на българските туристи да карат ски в Банско, въпреки цялата кампания, водена и със средства на българския данъкоплатец,
показват, че бизнес моделът Банско в този му вид не работи и не печели доверие сред потребителите. Налице е недоверие изобщо във възможностите на дестинация България да предостави добри условия за ски. Конкретният повод за това становище обаче не е ски-туризмът, а оценката за състоянието, проблемите и изпълнението на План 2004 г. както и възможностите за
устойчиво развитие на НП Пирин и прилежащите му територии чрез туризъм, включително чрез ски-туризъм. Налице са достатъчно доказателства и в приложените от Пролес изследвания и анализи, че бъдещето на НП Пирин, дори и според населението на общините, на територията, на които е парка, не се свързва непременно и само със ските.

В проведения през ноември 2014 г. в рамките на Проекта на Пролес мониторинг и анкетно проучване, в рамките на проучване на информираността на обществеността, се налагат именно такива констатации.За местното население природата и природните феномени тежат в представата с 91,2% от отговорите на респондентите, спрямо ските, които за местните хора са 55,7%. МНад 90% от местните хора се интересуват от състоянието на парка и са готови дори да понесат известни неблагоприятни социо-икономически последици в резултат на подкрепа на действия за опазване на природата. Обратно, проведената през последните дни и инспирирана от концесионера анонимна публична анкета с куп подвеждащи въпроси доказва, че дори концесионерът сам си дава сметка за липсата на публична подкрепа на неговите намерения. По
лошото е, че държавата в лицето на МОСВ не се държи като собственик и допуска изпълнителят да отстоява открито инвестиционните намерения на концесионера на около 1% от
територията на НП Пирин, и то при положение, че този концесионер досега многократно е погазвал законите и упорито работи за установяването на монопол върху цялата ски-услуга в Банско и района и нехае за всякакви други сценарии за развитие на планината и благоденствието на местните хора.

В този смисъл, в качеството ни на заинтересована страна, изразяваме несъгласие с внушенията, съдържащи се в публично представената концепция за развитие на НП Пирин на този етап. Настояваме разработването на новия План за управление на НП Пирин да бъде съобразено с изискванията на сега действащите закони, да се съобрази с препоръките на Комитета за световното наследство на ЮНЕСКО от 2011 г., и с установените от МОСВ нарушения в концесията и извършено незаконно строителство.
Очакваме екипът на „Пролес инженеринг“работещ по проекта да преработи съдържащите се в Плана до част 3 включително оценки и препоръки, по смисъла на текста на това писмо. Част 4 и част.5 засега остават за нас загадка и ще коментираме, когато това стане
възможно. Могат да се направят много и рационални предложения за подобряване на състоянието на ски-зона Банско и нейното превръщане в един желан ски-курорт, но няма убедителни аргументи в полза на обвързване развитието на НП Пирин с развитието на ски-спорта и ски-туризма.

Пълният текст на становището ни можете да намерите тук

Ако желаете да се запознаете повече с изготвените документи можете да ги намерите тук

дата: 27.01.2015,
източник: БААТ

Всички новини