МEНЮ

Новини

начална страница / Новини / Софийска градска художествена галерия и Институт по изкуствознание при БАН

Новини, свързани с БААТ

Софийска градска художествена галерия и Институт по изкуствознание при БАН

Представят
Католог, мултимедиен диск
и бр. 3 на „Проблеми на изкуството”
посветени на изложбата
„Българските художници и Мюнхен. Модерни
практики от средата на ХІХ до средата на ХХ век”
и съпътстващата я научна конференция

8 октомври, четвъртък, 18.00 часа, ул. „Ген. Гурко” 1

В края на 2008 година в Софийска градска художествена галерия бе представена изложбата “Български художници и Мюнхен. Модерни практики от средата на ХІХ до средата на ХХ век.”.Повод за експозицията бе 200-годишният юбилей на Художествената академия в Мюнхен, както и ролята и значението на този град за развитието на българското изкуство.
На 12 и 13 февруари 2009 г. в рамките на изложбата в СГХГ бе проведена научна конференция “Български художници и Мюнхен”. В нея взеха участие известни български и германски изкуствоведи, между които се открояват имената на Леон Кремпел, Валтер Граскамп, проф.Вера Динова – Русева, доц.Ружа Маринска, проф. Красимира Коева, ст.н.с. Милена Георгиева, Пламена Димитрова – Рачева. Тези изследвания, в които се съдържат важни научни тези, за първи път се представят различни факти, хвърлящи светлина върху художествените процеси, които протичат в България и Европа в продължение на един век – от средата на 19. до средата на 20. век, са публикувани в брой 3 на списание „Проблеми на изкуството”, издание на Института за изкуствознание при БАн. Освен публикуването на докладите от конференцията и други изследвания по темата, в броя на списанието е представен и богат илюстративен и документален материал.

дата: 05.10.2009,
източник: СГХГ

Всички новини