МEНЮ

Новини

начална страница / Новини / Публична покана за участие в обществена поръчка с предмет „Създаване на промоционални материали"

Новини, свързани с БААТ

Публична покана за участие в обществена поръчка с предмет „Създаване на промоционални материали"

Българска асоциация за алтернативен туризъм отправя публична покана за участие в определяне на изпълнител по Договор за извършване на услуга № 1054B – PP10 - 04 с предмет на процедурата „Създаване на промоционални материали”.
Покана

Документи

дата: 31.01.2012,
източник: БААТ

Всички новини