МEНЮ

Новини

начална страница / Новини / Публична покана за участие в обществена поръчка с предмет „Медийна кампания и публикации”

Новини, свързани с БААТ

Публична покана за участие в обществена поръчка с предмет „Медийна кампания и публикации”

Във връзка с изпълнението на проект „Обща Стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничния регион Румъния – България” (SPATIAL MIS-ETC 171) по Програмата за трансгранично сътрудничество «Румъния - България» (2007-2013г.), Сдружение Българска асоциация за алтернативен туризъм (БААТ), в качеството си на Проектен партньор № 10, отправя ПУБЛИЧНА ПОКАНА за участие в процедура за определяне на изпълнител по Договор за извършване на услуга с № 1054B-PP10 - 06 и предмет „Медийна кампания и публикации”.

Краен срок за подаване на документи: 09 септември 2013г.

Покана
Документи за участие

дата: 29.08.2013,
източник: БААТ

Всички новини