МEНЮ

Новини

начална страница / Новини / Проект "По пътя на ранното християнство", Община Разлог

Новини, свързани с БААТ

Проект "По пътя на ранното християнство", Община Разлог

В края на месец май представител на БААТ участва в експедиционен тур, който беше част от заключителните дейности по проект на община Разлог за развитие на туристическите ресурси в района. Проектът е реализиран по програма ФАР „Трансгранично сътрудничество” в срок от 18 месеца и е на обща стойност от 277 580 евро. Основните дейности включват:
> Разработване на Общинска програма за консервация и социализация на туристически обекти;
> Археологическо проучване на три обекта;
> Реставрация, консервация и охрана на „Писаната църква”;
> Разработване на план за поддръжка и развитие на обекта след приключване на договора за безвъзмездна помощ;
> Изработване на рекламни материали и интернeт сайт - http://earlychristianity.eu.

Като част от пътуването се състоя конференция в сградата на Търговско-промишлената палата в Драма, която е основен партньор по проекта. На конференцията организаторите представиха основните цели и дейностите по проекта, както и значението му за развитието на местната икономика. Цветана Комитова от Регионалния исторически музей в Благоевград представи подробно работата, която е извършена по реставрацията на Писаната църква, както и подробности за останалите открития в района. В заключителната дискусия беше повдигнат въпроса за отрицателните аспекти от развитието на курорта Банско. От общината коментираха, че благодарение на проекта възстановената църква е била спасена от попадане сред основите на голф комплекса, който се строи около самото място. Стремежът на ръководството е новите комплекси да се развиват на нови места, където ще имат по-малко влияние върху духа на мястото, като успоредно с това с инструментите на европейските фондове се работи за опазването на материалното и нематериалното културно наследство.

Пътуването се осъществи по маршрут Добърско-Драма-Кавала, с посещение на религиозни и исторически забележителности свързани с разпространението на християнството в Европа в ранното средновековие. Единствения транспорт, който може да се ползва по този маршрут е автомобилният, а разстоянието Разлог – Кавала е 170 км през КПП Илинден – Екзохи. Кавала има фериботна връзка с о. Тасос, но пътуването до острова е по-удобно от гр. Керамоти, който се намира източно от Кавала.

Едно от най-интересните в културно-исторически аспект в района на Разлог е с. Добърско. В миналото селището е било културно, религиозно и търговско средище. Оттук е минавал пътя от Рилския манастир към Света гора. Най-значимата забележителност в селото е църквата „Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат”, възстановена през 1614 г., позната още като „Старата църква”. Тя е национален паметник на културата и е известна богатата си стенописна украса. Тя е много добре запазена заради тънкия слой сажди, който е спомогнал отличното съхранение. Тук е изобразено цялото житие на Исус Христос, включително стенопис, който според някои изследователи изобразява Христос в ракета насочена към космоса. Сред останалите уникални стенописи са тези на Св. Димитър и Св. Георги в цял ръст и с въоръжение, както и икони на всички християнски светици.

Възстановителните дейности по Писаната църква са основна част от проекта. Въпреки това, той не беше включен в пътуването. Информация за извършената по обекта работа беше представена на конференцията в Драма. При разкриването на руините са открити останките на две вписани една в друга църкви – едната от V-VI в., а другата – от XIII-XIV. Втората църква е известна сред местните с името „Писаната църква” – име, което се оправдава при намирането на фрагменти от фасадата на църквата, където могат да се видят геометрични и стилизирани флористични орнаменти. Към момента освен реставрационните дейности са извършени работи по озеленяването и облагородяването на мястото. Разкрити са руините на още две църкви в непосредствена близост – „Св. Никола” (XII-XIV в.) и Бялата църква. Целият църковен комплекс се намира на територия с регулационен план за изграждане на голф-комплекс в м. Бетоловото. Предвиждат се реставрационни работи по останалите две църкви, както и още религиозни обекти в Разложката котловина, като ранно-християнската базилика „Св. Илия” (V-VI в.).

Град Драма е разположен в полите на Родопите, недалеч от крайморския град Кавала. Районът е интересен с множество археологически находки свързани с бронзовата и каменната епоха, но най-вече с периода на ранното християнство. Освен археологическия музей интерес представлява и Религиозния музей, където може да се види богата колекция от икони в религиозен и светски стил.

Античен град Филипи е разположен в северната част на Драмското поле и в южното подножие на планината Фалакро. Това е бил първият европейски град, където ап. Павел е проповядвал Евангелието през 55 г. Най-важните паметници от ансамбъла са акрополът, театърът, форумът, две базилики (от края на V и от VI в.) и Октагонът (Епископалната черква). рез Филипи преминава Виа Егнация – първостепенна пътна артерия на Рим, водеща на изток, чрез която се улеснявало придвижването на римските войски през империята. Това е и пътят, който Ап. Павел изминал от Неаполис до Филипи, Амфиполис, Аполония и Солун. Извън Филипи е построен баптистерият на св. Лидия – първата жена от Европа, която възприела християнството като религия.

На стръмния бряг при Егейско море живописно се е разположил град Кавала. Тук Свети апостол Павел за първи път пристига в Европа. Интересна забележителност на града е стария римски акведукт, наречен „Арките”, който може да се види в центъра на града. Стария град е чудесно място за разходки и се намира на живописен, малък, стръмен полуостров. Там могат да се видят някои интересни сгради, сред които къщата на Мехмед Али и сградата на хотел „Имарет”, в миналото мюсюлманска резиденция, която се отличава с изключителна вътрешна и външна архитектура.

дата: 17.04.2008,
източник: БААТ

Всички новини