МEНЮ

Новини

начална страница / Новини / Природен парк "Странджа" работи по шест европейски проекта

Новини, свързани с БААТ

Природен парк "Странджа" работи по шест европейски проекта

Природен парк "Странджа" работи по близо шест проекта, финансирани от Европейския съюз. Това каза за "Фокус"Мария Димирева, старши експерт "Връзки с обществеността и образователни програми". "За първа година парк "Странджа" кандидатства по проекти, финансирани от Европейския съюз, защото като поделение на държавна структура нямахме право да кандидатстваме", обясни Димирева.

Най-големият проект, по който паркът работи, е с продължителност 36 месеца по Оперативна програма "Околна среда" и е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие. Той е за опазване и възстановяване на редки и защитени растителни видове на територията на парка. Основната цел е на 11 от редките и защитени растения да се направи инвентаризация на находищата. "В местността "Качул" изграждаме разсадник, в който тези видове ще бъдат пренесени, отгледани и отново върнати в естествените им места", заяви Димирева. Разсадникът няма стопанско значение. Като част от проекта са включени и седем туристически маршрута.

"Те обхващат няколко центъра - от петте нестинарски села до Влахов дол, с. Сливарово, светилището, пещера Св. Марина и кръгов маршрут от местността "Петков връх" до "Какачина", уточни експертът. Около 100 вековни дървета ще бъдат инвентаризирани и ще им бъдат направени паспорти като ще бъдат близо до туристическите маршрути. В проекта се включват и най-добрите специалисти по биоразнообразието в България като външни експерти.

Друг проект, по който работят от парка, е по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансиран от Европейския социален фонд. "Той е за публично-частните партньорства в услугата на природата и хората и е за две години", добави Димирева. "Директна покана от европейската комисия е Директивата на Европейския съюз за проекта за стандартизиране на базите данни за географските информационни системи, продължаваме да работим по него", каза още тя.

Той също е за две години. По нейните думи друг основен проект е "Сътрудничество за опазване на биоразнообразието и устойчиво местно развитие", който обхваща цялата територия на Странджа. Средствата за него са по финансовия механизъм на европейското икономическо пространство, водеща организация е българската фондация "Биоразнообразие". Целта е да се подготвят документите за кандидатстване пред ЮНЕСКО за обявяването на Природен парк "Странджа" за биорезерват.

"Ние подготвяме и програми по други проекти, които действат в България на Европейския съюз, включително и по трансгранично сътрудничество. Бяхме партньори от турската страна с Областна дирекция по околна среда и гори в Лозенград", каза още Димирева. Проектът е бил за обявяването на природен парк в турската част на Странджа. Той също е бил финансиран от Европейския съюз.

дата: 12.01.2010,
източник: focus-news.net

Всички новини