МEНЮ

Новини

начална страница / Новини / Покана за събрание на Управителния съвет на БААТ на 24.03.

Новини, свързани с БААТ

Покана за събрание на Управителния съвет на БААТ на 24.03.

На 24.03. от 11 ч. ще се проведе събрание на Управителния съвет на БААТ в хотел "Даунтаун". Събранието ще се проведе при следния дневен ред:
1. Приемане на Протокола от предишния УС и преглед на изпълнението на решенията на УС взети на 14 януари 2016г и решенията взети неприсъствено след това
2. Преглед на Програмата на БААТ за 2016г в контекста на финансовото състояние.
3. Обсъждане на елементите от членския пакет на БААТ и как да си разпределим задачите по тях: водещ Любомир Попйорданов
4. Обсъждане на оптимизиран вариант на Правилник за Работата на УС, докладва екипа приел да работи по тази тема – Георги Пампоров и Михаела Кирчева
5. Обсъждане на конкретни стъпки и ангажименти вкл. финансиране за осигуряване на едно адектватно он-лайн присъствие в контекста на решенията на УС от 14.01.2016г. - водещ Михаела Кирчева
6. Анонс за рестарт на Е-писмо – Елеонора Йосифова
7. Зелена къща
8. Форум Гори – информация Любомир Попйорданов, 18 април 2016г.
9. Приемане на дата за следващия УС.
10. Приемане на дата за Отчетно-изборно събрание до кра яна м.май 2016г.
11. Други

Всички членове на БААТ и техните служители могат да присъстват на събранието.

дата: 22.03.2016,
източник: УС на БААТ

Всички новини