МEНЮ

Новини

начална страница / Новини / Конференция "Балканите: Дестинация - Зелен туризъм"

Новини, свързани с БААТ

Конференция "Балканите: Дестинация - Зелен туризъм"

29 април 2011 г., Аула Магна на СУ “Св. Климент Охридски”

С конференцията в рамките на Зелени дни на дневен ред се поставят въпроси свързани с отговорностите, които трябва да бъдат поети, както от туристите по време на пътуването им така и от домакините, които ги посрещат и придружават.
В началото на конференцията ще бъде разгледана дейността на туроператорски агенции, които организират пътувания в една чувствителна природна и културна среда.
След това ще бъде представен най-новия трансевропейски веломаршрут "По пътя на Желязната завеса" като модел за устойчив туризъм с нулеви вредни емисии и тържество на идеята за Обединена Европа.
Накрая ще представим добри практики на малки места за настаняване в България, които се стремят тяхната дейност да е в подкрепа на местната общност и природата в района. В тази последна част БААТ ще връчи Удостоверенията за Сертификатна марка Зелена къща на най-новите членове на мрежата от места за настаняване.

За да участвате в конференцията, моля попълнете регистрационната форма

Вижте предварителна програма на конференцията


Официалният език на Конференцията е българският.
Осигурен симултанен превод от английски и френски език за презентациите на гостите Крамър, Фонвией и Н.Пр. Юдит Ланг

дата: 16.11.2010,
източник: БААТ

Всички новини