МEНЮ

Новини

начална страница / Новини / Конкурс 'Как да променим възрастните и да ги направим по-екологични?'

Новини, свързани с БААТ

Конкурс 'Как да променим възрастните и да ги направим по-екологични?'

Днес повече от всякога трябва да се грижим за природата и заобикалящия ни свят, за да се чувстваме добре и да сме здрави. И за да може да го съхраним, такъв какъвто го познаваме. Ние не искаме да ни е мръсно,дърветата да се изсичат и да се унищожават ресурсите, животните и растенията.Но какво да направим, как да бъдем най-полезни? Можем ли да убедим мама и татко, учителите, всички възрастни да се променят? Да ги накараме да бъдат по-екологични! Нека с участието си в този конкурс покажем, че можем!

Представете си как можете да промените възрастните около вас:

* Напишете есе, в което описвате идеята си

или,

* Създайте послание (опитайте се да го направите възможно най-въздействащо и кратко)

или,

* Изпратете ни снимка, придружена с обяснение.Организатори:
Конкурсът се организира от НЧ Бъдеще сега, като част от проекта “Посланици на природата”,финансиран от Министерство на образованието и науката , чрез Европейските структурни фондове – Eвропейският социален фонд, ОП”РЧР”, МОН и МТСП.

Период на конкурса:
От 25.02.2009 г. до 31.03.2009 г. можете да ни изпращате Вашите материали.

Изисквания към участниците:
· В конкурса могат да участват ученици от всички училища в България и по света на възраст от 7 до 14 години;
· Всеки участник трябва да изпрати есе, снимка или послание, свързано с убеждаването на възрастните в ползата от промяна в начина ни на живот, водещ до по-отговорно отношение към природата.

Технически изисквания:
· Снимките трябва да са във формат .jpg и да са съпроводени от обяснителен текст, какво има на тях и каква е връзката им с темата на конкурса;
· Снимките не трябва да са по-големи от 1 Мb.;
· Есетата и посланията са в свободна форма и не трябва да надхвърлят 1500 думи за есетата и 60 думи за посланията.

Задължително условие:
* Да си на възраст между 7 и 14 години;
* Да изпратиш есе, снимка или послание според определените технически изисквания на и-мейл: konkurs@gudevica.org;

Награди:
От 01 април до 28 април всички ще имат възможност да гласуват на сайта (www.zelen.bg), за най-доброто есе, снимка и послание. Във всяка категория ще има по 10 победители, като жури ще определи най-добрата работа във всяка категория измежду трите с най-висок рейтинг след гласуването. Победителите и Наградите ще бъдат публично обявени по време на "Празника на природата" в началото на месец май.

Самите награди:
* 30 безплатни 6 дневни летни екоакадемии в Родопите, Рила и Стара планина;
* Материални награди за победителите във всяка категория.

Публичност:
Материалите ще бъдат качени на сайта на конкурса, където ще бъде гласувано за тях и части от тях могат да бъдат публикувани и разпространявани в медиите, училищата и клубовете "Посланици на природата", за да се популяризира идеята и се привлекат нови съмишленици за опазването на природата и нашето здраве.

Отговорности:
Организаторите на конкурса не носят отговорност, в случай на неуспех да се свържат с победителите, поради технически причини или поради некоректно-подадени детайли за контакт от страна на участниците. Организаторите си запазват правото да прекратят конкурса или да променят неговите правила,като своевременно информират за това на сайта и в медиите.

Други:
Участието в конкурса означава, че всеки участник приема настоящите общи правила. За въпроси към нас се обръщайте на и-мейла на конкурса:
konkurs@gudevica.org или на 0878 55 85 76 за НЧ Бъдеще сега.

дата: 04.03.2009,
източник: Коалиция "За да остане природа в България"

Всички новини