МEНЮ

Новини

начална страница / Новини / ДАТ създаде нова концепция за туристическо райониране

Новини, свързани с БААТ

ДАТ създаде нова концепция за туристическо райониране

Държавната агенция по туризъм (ДАТ) създаде нова концепция за формиране на туристическо райониране на страната. Нейната основна цел е обособяване на големи регионални единици, върху които да се изгради туристически имидж за по-доброто представяне на България като дестинация. Районирането трябва също така да помогне за планирането и координирането на туристическото развитие на регионално ниво. За тази цел ДАТ инициира създаване на Регионални туристически организации (юридически лица с нестопанска цел), които в партньорство с държавната администрация да осъществяват управлението и маркетинга на дестинацията.
За повече информация, моля запознайте се с презентацията на сайта на ДАТ: http://www.tourism.government.bg/files/politics/file_212_bg.pdf

дата: 23.05.2008,
източник: БААТ

Всички новини