МEНЮ

Новини

начална страница / Новини / Велошествие Виена - Любляна представя успешното сътрудничество за насърчаване на колоезденето

Новини, свързани с БААТ

Велошествие Виена - Любляна представя успешното сътрудничество за насърчаване на колоезденето

Като работим заедно, можем да постигнем целите си по-бързо и по-ефективно. Ето защо два европейски проекта - проект Danube Cycle Plans (БААТ е част от него и активно работи в България) и проект SABRINA - обединиха усилията си с координаторите на EuroVelo, за да карат заедно от Виена до конференцията Velo-city в Любляна, следвайки маршрута EuroVelo 9, свързвайки градовете по пътя и популяризирайки необходимостта от по-безопасни и по-приятни велосипедни маршрути.
Към пътуването ще се присъединят представители на двата проекта и координаторите на EuroVelo. Всеки от партньорите постига целите си чрез пътуването от различна гледна точка, но с обща цел.

Повече за конференцията в Любляна: https://www.velo-city2022.com/

Проектът "Danube Cycle Plans" (Дунавски велосипедни планове) има за цел да прехвърли от хартията и да приложи на практика Pan-European Masterplan (Паневропейския генерален план) за насърчаване на велосипедния транспорт - първия наднационален документ за велосипедна политика, надхвърлящ границите на ЕС. Като пренесем символично Виенската декларация, одобрена през май 2021 г., от Виена, където беше приета, в Любляна, където ще се проведе най-голямата световна конференция по колоездене - Velo-city 2022, искаме да популяризираме най-амбициозния план от споразумението - удвояване на нивата на колоездене до 2030 г. Основната цел на проекта е повече хора да се придвижват с велосипед в Дунавския регион. За да се насърчат повече хора да се качат на велосипедите си, проектът признава три инструмента: добре разработената Дунавска стратегия за колоездене, по-добрата инфраструктура за колоездене и повишаването на осведомеността на съответните заинтересовани страни за нуждите на велосипедистите с подобрения им капацитет за насърчаване на колоезденето.

Повече за проекта: http://baatbg.org/bg/danube-cycle-plans/47/

Проектът SABRINA се фокусира върху безопасността на пътната инфраструктура за велосипедистите като едни от най-уязвимите участници в движението. Основната му цел е да помогне на вземащите решения да планират, проектират и прилагат безопасни и устойчиви решения за подобряване на велосипедната инфраструктура в Дунавския регион. Една от основните дейности по проекта бяха инспекциите за безопасност на велосипедната инфраструктура, при които се измерваше доколко са безопасни съответните маршрути за велосипедистите и какво може да се направи, за да се предотвратят смъртоносните инциденти и сериозните наранявания сред велосипедистите. Колоезденето по инспектираните маршрути от Виена до Любляна ще покаже опита на потребителите ръка за ръка с резултатите от проучванията. Повече информация можете да намерите на уебстраницата на проекта, в Twitter или Facebook.

Координаторите на EuroVelo имат за цел да повишат осведомеността за необходимостта от подобряване на инфраструктурата и съпътстващите услуги, засилен маркетинг и дългосрочно споразумение за управление на целия маршрут. EuroVelo е мрежа от 17 велосипедни маршрута на дълги разстояния, които свързват и обединяват целия европейски континент. Маршрутите могат да се използват както от велосипедни туристи, така и от местни хора, които извършват ежедневни пътувания. Понастоящем EuroVelo включва 17 маршрута с обща дължина над 90 000 км велосипедни маршрути.

Пътуването от Виена до Velo-city 2022 в Любляна ще следва маршрута EuroVelo 9. Започвайки от Гданск на брега на Балтийско море, то ще се простира на 2050 км през 6 държави (Полша, Чехия, Австрия, Словения, Италия и Хърватия), достигайки крайната си цел в Пула на адриатическото крайбрежие. Този маршрут понякога се нарича "Кехлибарен път", тъй като в миналото скъпоценният камък кехлибар, открит в Балтийския регион, е бил пренасян по маршрути като този до Средиземно море!

Знаем, че заедно можем да постигнем повече. Целта нa това събитие е да популяризира стъпките, необходими за безопасно и приятно колоездене както за пътуващите, така и за любителите велосипедисти и туристите.

дата: 06.06.2022,
източник: Danube Cycle Plans

Всички новини