МEНЮ

Новини

начална страница / Новини / БААТ работи за създаването на европейски наръчник за сигурност и безопасност в селския туризъм

Новини, свързани с БААТ

БААТ работи за създаването на европейски наръчник за сигурност и безопасност в селския туризъм

Българска асоциация за алтернативен туризъм продължава работа по проект за практически основан инструмент за обучение по сигурност и безопасност в селския туризъм в Европа - SAFETUR. В момента към края си е работата по проучаването на европейско и национално ниво. Подготвя се национален наръчник, който да представи на едно място изискванията за създаване и управление на бизнес в селския туризъм и за подобряване на качеството на услугите. На базата на редица нормативни актове и критерии за сертифициране на всеки желаещ или занимаващ се с такъв тип бизнес може да намери всичко необходимо за осигуряване на сигурността и безопасността на туристи и домакини. Наръчникът ще е досътъпен онлайн на български език през юни 2014 г.

Повече информация за проекта и дейностите по него можете да намерите на http://www.baatbg.org/safetour/3/64/
Уебсайт на проекта: http://www.celotajs.lv/cont/prof/proj/SAFETUR/project_en.html

дата: 28.11.2013,
източник: БААТ

Всички новини