MENU

ECOHOMY

Home page / ECOHOMY

European cultural annd oral heritage mediation by youth

Проект ECOHOMY разработва нови методи за популяризиране на автентично европейско наследство като се фокусира върху устното наследство (предавано от уста на уста), селските райони и споделеното от местната общност. Можете да се запознаете с блога на проекта: