МEНЮ

Присъедини се

начална страница / Присъедини се

Защо да членувам в БААТ?

По какъв начин БААТ подпомага интегрираното развитие на сектора?

Българска асоциация за алтернативен туризъм е клъстерно образувание с над 10-годишна история. Сред неговите членове има къщи за гости и малки хотели, туроператори, НПО насочени към туризма и екологията, администрации на природни паркове и експерти в туризма. Целите на БААТ са свързани с подобряване качеството и устойчивостта на туристическия продукт и популяризиране на пътуванията с повишено внимание към природата и културата на България.

БААТ е разпозната от държавната туристическа администрация като организация, която има капацитет да представя позицията на малкия и среден бизнес в сферата на селския и екотуризма. БААТ членува в европейските асоциации Eurogites и ЕСЕАТ и представя страната на Европейския конгрес за селски туризъм във всички негови издания. Мнението на БААТ често се търси от журналисти, студенти и други граждани, които се интересуват от развитието на туризма.

Каква е конкретната полза за Вас като член на БААТ?

Всички членове на БААТ (освен физическите лица) получават като част от членския пакет подробна страница на сайта на БААТ. Всяка година участваме на туристическата борса Ваканция и други фестивали и панаири свързани с природата и туризма, като навсякъде представяме брошури на членовете. Всички членове получават отстъпки при участие в Пътеводител за гостоприемство и приключения.

Къщите за гости имат възможност да кандидатстват за сертификат за качество и да станат част от марката "Зелена къща". Асоциацията притежава експертен капацитет за изготвяне на проучвания на туристическите ресурси, разработване на туристически продукти и програми, обучение за подобряване на качесвото и може да консултира членовете си в тези области.

Всички редовно отчетени членове:


Ако се интересувате от членство можете да се запознаете с процедурата и документите. За да членувате в Асоциацията, следва да представите следните документи:

Документите можете да изтеглите тук, да Ви бъдат изпратени по поща или е-поща. Попълнените документи трябва да бъдат изпратени на адреса на Асоциацията по електронна или обикновена поща. Ние ще се свържем с Вас за доуточняване на подробностите.Членският внос е в размер на:

Банкова сметка на БААТ:
Юробанк ИЕфДжи
Клон: София - окръг
IBAN: BG22BPBI79421042396901
BIC: BPBIBGSF 

За повече информация относно условията за членство: baatbg /ет/ gmail.com.

Благодарим Ви!

Ако имате допълнителни въпроси, свържете се с нас на тел. 02/ 980 7685 и baatbg /ет/ gmail.com