МEНЮ

EcoVeloTour

начална страница / EcoVeloTour

EcoVeloTour

Описание на проекта

image Велотуризмът постепенно се превръща в хит както сред пътшествениците природолюбители, така и сред експертите в сферата на регионалното развитие. Това се дължи на цяла поредица ползи от практикуването на велосипеден туризъм и развитието на велосипедни маршрути.

Велосипедното пътуване с цел туризъм дава значителна свобода на туристите да се придвижват в дестинацията с изцяло екологичен транспорт. По-бавната скорост в сравнение с моторизирания транспорт позволява пълноценно възприемане на множество детайли от заобикалящата среда, а физическото натоварване благоприятства поддържането на добро здраве. Развитието на велосипедни маршрути в дестинацията дава възможност за по-равномерно разпределение на туристическия натиск, а ползите от дейността могат да достигнат до по-широк кръг от местни предприемачи.

Въпреки това, пред развитието на велотуризма съществуват редица пречки, които изискват активна намеса от страна на публичните институции и ангажиране на ресурси в ключови сфери като пътната инфраструктура. Без тази намеса велотуризмът остава достъпен за сравнително тесен кръг от спортно настроени колоездачи или ограничен до технически трудни маршрути съставени от горски пътеки и черни пътища.

С ускоряването на моторизацията в световен план пътната инфраструктура се развива изключително за нуждите на високоскоростните транспортни средства. Нарастването на значението на екологичния аспект води до преосмисляне на тази парадигма и в много страни се полагат усилия за адаптиране на пътища с второстепенно значение за нуждите на колоездачите. В България се наблюдава значителен интерес към планинското колоездене, който се изразява в сформиране на множество клубове, организиране на състезания, създаване и поддръжка на трасета в планините. Набира популярност и шосейното колоездене чрез поредица от състезания в различни дестинации в цялата страна.

Целта на проекта е съгласуване в планирането на велосипедния и екотуризъм по протежение на ЕвроВело маршрутите в Дунавския регион

В България целевата територия където са фокусирани дейностите по проекта е Област Русе, защото:Проектът се състои от следните дейности:

Актуална информация

30.09.2021 - Проект ЕкоВелоТур приключи. Можете да се запознаете с резултатите по проекта:

Ръководство за разработване на велосипедни маршрути (на английски език)

Ръководство за разработване на регионални стратегии за развитие на туризма с отчитане на използваните екосистемни услуги (на английски език)

Още резултати от проекта на официалната страница на програма Дунав


07.09.2021 - Международна конференция "Изграждане на туристически веломаршрути - предизвикателства и научени уроци от Централна и Източна Европа"

Повече информация за конференцията


30.04.2020 - Окончателен вариант на документа "Стратегия за развитие на велосипеден и екотуризъм за територията на област Русе при отчитане на използваните екосистемни услуги"

Изтеглете документа тук


10.03.2020 - Публично представяне на първоначален вариант на документа "Стратегия за развитие на велосипеден и екотуризъм за територията на област Русе при отчитане на използваните екосистемни услуги"

Изтеглете документа тук


21.02.2020 - Публична покана за избор на изпълнител с предмет "Доставка на машини за преброяване на превозни средства - велосипеди"

Изтеглете обявата тук


03.09.2019 - Обява за избор на изпълнител с предмет "Организация и изпълнение на монтаж и въвеждане в експлоатация на машини за преброяване на превозни средства (велосипеди)"

Изтеглете обявата тук


26.08.2019 - Обява за избор на изпълнител с предмет  "Разработване на стратегия за развитие на велосипеден и екотуризъм за територията на област Русе при отчитане на използваните екосистемни услуги."

 Изтеглете обявата тук


31.07.2019 - Публикувани са два документа с насоки към планирането на еко и велотуризъм, разработени от партньорите по проекта

През първата година от проекта е разработен Наръчник за планиране и развитие на устойчив велосипеден туризъм (на английски език). Наръчникът ще послужи при изготвянето на анализ на условията за практикуване на велосипеден туризъм. Въз основа на анализа ще бъдат изведени препоръки към стратегически документи  за развитие на регионално и местно равнище.

Ръководството за разработване на регионални стратегии за развитие на еко и велотуризъм представя в стъпки методиката за планиране на регионално ниво. Документът цели да подпомогне разработването на регионални стратегии за туризъм базирани на концепцията за екосистемните услуги.


01.06.2019 - Идейни проекти за развитието на велосипеден туризъм насочени към крайдунавските общини 

Подробна информация за състоянието на велосипедния туризъм и Дунавския веломаршрут в България можете да открите в е-изданието Проучване и развитие на велосипедния туризъм по българското поречие на р. Дунав.

Проучването позволява да бъдат обобщени мерки необходими за завършването на маршрута:

БААТ продължава да работи за включването на посочените мерки в релевантни планови документи. 


31.05.2019 - Резултати от проучване със заинтересовани страни

Екипът на проекта проведе проучване сред заинтересованите страни в Дунавския регион по отношение на мястото на велосипедния туризъм в туристическото предлагане на национално и регионално равнище. Публикувания са Предварителни резултати от проучването за България (на английски език)


Проектът се финансира от Програма за транснационално сътрудничество Дунав 2014-2020 и Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Повече информация за проекта на страницата на Програма Дунав