МEНЮ

Новини

начална страница / Новини / По пътеката на времето !

Новини, свързани с БААТ

По пътеката на времето !

Четири проекта на обща стойност близо 27 000 лв. бяха одобрени за финансиране по втората част на грантова програма "Развитие на алтернативен туризъм чрез изграждане на туристически маршрути 2008-2009", обявена от Фондация "ЕкоОбщност".
Програмата се осъществява с финансовата подкрепа на фондация DOEN - Холандия и Toyota Motor Europe.
Първият от тях - Русенски маршрути предвижда изграждане на 55 километрово вело-трасе, преминаващо през 7 села в района на Русе и свързано с европейския маршрут Евро вело 6. Изпълнява се от Асоциация "Опора", Русе, в сътрудничество с регионалния исторически музей, младежки организации и др. Работата по проекта се състои в маркиране и промотиране на маршрута, чрез провеждане на семинари и срещи с местните общности. Стойността на отпуснатото финансиране възлиза на 7 500 лв.
По пътеката на времето цели създаване на веломаршрут, който да свързва няколко местни и регионални инициативи, популяризиращи възможностите за развитие на туризъм в района с Евро вело 6. 30 километровото трасе ще бъде маркирано и включено в туристически информационен пакет. Дискусии, срещи, както и панаир ще бъдат проведени в рамките на проекта. Изпълнява се от Асоциация "Обществен съвет", Димово, със съдействието на Община Димово, 3 местни училища, НПО и др. Одобреното финансиране е в размер на 6 700 лв.
По проекта Екотуризъм с велосипед край р. Дунав ще бъде изградено вело трасе по поречието на р. Лом, свързано с Евро вело 6. Маршрутът ще се промотира като местен туристически продукт. Изпълнява се от читалище "Постоянство", гр. Лом, в партньорство с местния исторически музей, НПО, туристическа асоциация и др. Отпуснатата сума за финансиране е 6 000 лв.
Подобряване на туристическата инфраструктура по веломаршрут "Тутракан Силистра" цели изграждане на къмпинг в близост до резервата "Сребърна". Той ще служи като единственото място за нощувка сред природата в близост до маршрута Тутракан-Силистра. По този начин ще се разширят възможностите за туризъм в близкото с. Сребърна, което се е формирало като популярна дестинация за отдих сред жителите на силистренския регион, за велосипедни походи и наблюдение на птици. Изпълнител на проекта е читалище "Възраждане", Сребърна, със съдействието на селския съвет, общински център и клуба на пенсионера в селото. Одобреното финансиране е в размер на 6 500 лв.

дата: 11.09.2009,
източник: www.flgr.bg/..../Programa+za+razvitie+na+turizma+-+obiava+-+2008+

Всички новини