МEНЮ

Новини

начална страница / Новини / Форум Планини на 8 април във Френския институт в София

Новини, свързани с БААТ

Форум Планини на 8 април във Френския институт в София

Конференцията ще се проведе на тема: Предизвикателства и възможности пред туризма в планините и защитените територии на България. Сред засегнатите теми ще са къмпинги в Натура 2000, световни тенденции в приключенския туризъм, развитие на гостоприемството в хижите, ограничаване или сгъстяване на лифтовите съоръжения в ски-зоните, разширяване или прекрояване на защитените територии…

Форум ПЛАНИНИ’2015 ще се проведе на 8 април от 9 часа във Френски институт – София (пл. Славейков №3). Конференцията се организира от Българска асоциация за алтернативен туризъм с подкрепата на Френски институт, туроператор "Одисея – ин" и платформа „Прозрачани планини“. Форум ПЛАНИНИ‘2015 цели да представи различни гледни точки към темата за устойчивото развитие на планините и защитените територии в България. Ще бъде представена експертизата на някои успешни български и чуждестранни фирми и проекти, неправителствени организации и българските институции в областта на отговорния туризъм – туроператори, къмпинги и хижи, както и проектанти и инвеститори в основните ски-дестинации в България. Лектори ще са както експерти, така и практици, които ще представят предизвикателствата, пред които е изправен туризмът в планините и защитените територии на България, както и възможностите за устойчиво развитие с отговорност към природата и интересите на местните общности. Конференцията ще позволи в дискусионна форма обсъждането на различни визии, както и запознаването с добри бизнес практики, приложими в България. Особен акцент ще бъде поставен върху необходимостта от създаването на разпознаваем местен туристически продукт с висока принадена стойност, стъпващ на чистата, в най-добрия случай домашна храна, сертифицирана като „биологична”, заедно с уникалното природно и културно наследство на България. Създаването на продукт, подкрепен от голяма част от местната общност, е път към нейното собствено осъзнаване и утвърждаване, към успеха на една дестинация на българската и международната сцена. Поставяме си за задача да положим началото на един публичен дебат, чиято цел е постигането на съгласие за завой в пазарната ориентация на българския туристически продукт и за опазването на природното и културно наследство на България.

Цели на Форум ПЛАНИНИ’2015:

- Да запознае българската бизнес аудитория и институциите с приключенския туризъм в светлината на глобалните туристически тенденции;
- Да наблегне върху значението на качествената и чиста, местно произведена храна, живите традиции, автентичното културно наследство и природните ресурси на страната, за създаване на уникален туристически продукт с висока добавена стойност;
- Да подпомогне обмяната на добри бизнес практики;
- Да представи перспективи за откриване на зелени работни места и развитие пред жителите на обезлюдяващите се селски и планински региони в България;
- Да дефинира проблемите и да инициира промени в правните рамки в полза на целогодишния устойчив туризъм в българските планини;
- Да очертае възможните сценарии за устойчиво развитие на българските планини и защитени територии, включително чрез туризъм.

Лектори във Форум ПЛАНИНИ’2015:

- Stephane Robert, експерт устойчиво развитие към Министъра на земеделието и храните
- Гергана Николова, представител на световната асоциация за приключенски туризъм (Adventure Travel and Trade Association)
- Axel Penin, управител, Indigo campings и мрежата къмпинги Huttopia, Франция
- Николай Ненчев от ПП Врачански Балкан за практиката на парковете по света.
- Георги Стефанов, експерт, Световен фонд за дива природа – WWF
- Елена Цингарска от СДП „Балкани“ по горещите теми на българските защитени територии и интереса да ги запазим
- Любомир Попйорданов, Одисея-ин, туроператорите и устойчивия туризъм
- Васил Тодев, Байкария/ Рудопия, дългогодишен опит в развиване на туризъм в защитените територии и на създаване на маршрути за планинско колело
- Николай Дилчев, Пандион Уайлд Турс, орнитолог и собственик на туроператор за наблюдение на дивата природа

Поканени са всички институции и организации свързани с развитието на туризма, както и академичната общност, бизнеса, студенти и млади предприемачи в областта. Специална покана е отправена към:

- Министерство на туризма – министър Николина Ангелкова или заместник-министър
- Министерство на земеделието и храните – зам.министър Георги Костов
- Изпълнителна агенция по горите – изпълнителен директор Тони Кръстев
- Министерство на околната среда и водите – министър Ивелина Василева или представител
- Министерство на регионалното развитие и благоустройството
- Представители на КРИБ, БТПП, БСК – организации на бизнеса в България
- Представители на туроператорски компании
- Преподаватели и студенти от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Университет за национално и световно стопанство, Нов Български университет, Лесотехнически университет и други
- Медии

Модератори: Сашка Витанова, Желязко Мечков

Организатори:

Българска асоциация за алтернативен туризъм е неправителствена организация в обществена полза, която работи от 17 години за развитието на отговорен и устойчив туризъм в България. От 2010 г. съвместно с туроператора „Одисея – ин“ организира специално събитие за отговорен начин на живот „Зелени дни“. Партньор на Форум ПЛАНИНИ‘2015 е платформа за гражданско участие за устойчиви планини „Прозрачни планини“. Повече за платформата можете да намерите на http://prozrachniplanini.org.

Участието във Форум ПЛАНИНИ 2015 е безплатно след предварителна регистрация.

Вижте програмата тук.

Посетители без предварителна регистрация няма да бъдат допускани.

дата: 03.04.2015,
източник: БААТ

Всички новини