МEНЮ

Новини

начална страница / Новини / Покана за Общо събрание на БААТ на 08.06.2016 в Зала Г8 (ул. Гладстон №8)

Новини, свързани с БААТ

Покана за Общо събрание на БААТ на 08.06.2016 в Зала Г8 (ул. Гладстон №8)

На основание чл. 26 ал.1 и ал.2 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет на Българската асоциация за алтернативен туризъм (БААТ) свиква заседание на Общо събрание на БААТ на 8 юни 2016 г. (сряда) от 9:30 ч. в Зала Г8 (ул. Гладстон №8). Общото събрание ще протече при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Управителния съвет на БААТ за периода между 27.05.2015 г и 01.06.2016 г. Докладва: Председателят на УС

2. Доклад на Контролния съвет Докладва: член на КС

3. Приемане на Програма за дейността през 2016 и на дълосрочна програма 2016-2018 г. Докладва: Председателят на УС

4. Приемане на Бюджет за 2016 г. Докладва: Председателят на УС

5. Удължаване срока на мандата на УС с 1 година до април 2018г.

6. Обсъждане на новия членски пакет на БААТ

7. Обсъждане на участието на членовете във Фестивала Зелени дни през 2016

8. Приемане на процедура за подновяване на изтеклите сертификати „Зелена къща."

9. Други

ЗАБ:
При липса на кворум съгласно ЗЮЛНСЦ и Устав на БААТсъбранието ще се проведе един час по-късно при същия дневен ред на същото място.

дата: 05.05.2016,
източник: УС на БААТ

Всички новини