МEНЮ

Новини

начална страница / Новини / Бизнесът в България подкрепя природозащитата

Новини, свързани с БААТ

Бизнесът в България подкрепя природозащитата

На 13 март в София се състоя конференция, която носеше
интересното заглавие ЕКОнсесус. Събитието срещна бизнеса с представители на екологичните организации обединени в Коалиция „За да остане природа в България. Основна тема на срещата беше „Зеления ПР” или подобряване на корпоративния имидж чрез целенасочена политика на екологична отговорност на компанията.

На срещата Росен Василев, председател на Българска фондация Биоразнообразие, представи Коалиция „За да Остане Природа в България”. Той очерта проблемите на движението. Те са свързани с порочните практики, движени от съмнителни инвеститорски интереси на много места в България. Акцентът в презентацията, обаче беше поставен върху дейностите, с които екологичните организации се борят за спасяването на ценни природни комплекси и разбира се, върху най-важните постиженията на Коалицията. В следващото представяне Любомир Попйорданов разказа за подкрепата, която СТА Одисея-ин и магазини Стената оказват за екологичните инициативи на различни НПО. Петя Попова от Глобул представи политиката на компанията, която се изразява не само в събиране и рециклиране на GSM апарати, но и в бавен процес на привикване на служителите към дребни промени в офисната работа за намаляване на потреблението. Ина Бали от Тойота България подробно разказа за политиката на компанията на международно, регионално и национално равнище – хибридния автомобил Приус, финансирани екопроекти, както и разяснителни кампании сред шофьорите. В края на презентационния панел Елица Баракова от Фондация „Помощ за благотворителността в България” говори за дарителството в България. След представянията в обособени групи бяха проведени разговори между представителите на екологичните организации и компаниите, на теми, свързани с взаимодействието между двете страни, възможните ползи и срещаните проблеми.

Основна цел на срещата беше да се подпомогне създаването и развитието на партньорства между двете страни на фона на бавно, но сигурно навлизащата мода на зеления PR. Основните изводи, които бяха направени след дискусиите бяха:
Българските компании започват да намират смисъл в изграждане на екологична политика
Изграждането на екологична политика е бавен, сложен и непрекъснат процес
При медийното отразяване на финансирани акции се пропуска приносът на компаниите
Икономическата криза ще окаже негативно влияние върху готовността на висшия мениджмънт на компаниите да отделят средства за подкрепа на екологични каузи.

Повече информация по темата четете в Бюлетина на БААТ брой 26/ март 09

дата: 23.02.2009,
източник: БААТ

Всички новини