МEНЮ

Новини

начална страница / Новини / Становище по въпроса за втори кабинков лифт на Банско

Новини, свързани с БААТ

Становище по въпроса за втори кабинков лифт на Банско


на вниманието на Г-жа Даниела Бобева
заместник-министър председател Р България
копие
Г-н Бранимир Ботев – заместник министър
Министерство на икономиката и енергетиката

София, 20 септември 2013г

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

Относно изразена подкрепа за нов кабинков лифт в курорта Банско в изявление на Г-жа Д.Бобева

Днес, на свое редовно заседание, УС на Българската асоциация за алтернативен туризъм, в рамките на своя дневен ред обсъди декларираната подкрепа на правителството на Г-н Пламен Орешарски за построяването на нов кабинков лифт в ски зона Банско и изразява следната позиция по темата.

УС на БААТ счита за необходимо да заяви следното:
Българската асоциация за алтернативен туризъм – БААТ не веднъж се е обявявала за прозрачност и законност в юридическия ребус „ски-зона Банско” в НП Пирин. В края на мандата на кабинета Борисов, беше направен опит по един непрозрачен начин да се улесни внасянето на изменения в Плана за управление на НП Пирин, инициирано от кмета на Банско. Такива действия са предприемани и от предишните кабинети и винаги в последните дни на техния мандат.

В началото на септември 2013г. в рамките на посещение в Смолянския край и района на Банско, в отсъствието на всякакъв експертен анализ на социално-икономическото развитие на Банско и ски-зоната, и конкретно на нейния туристически продукт, както и на екологичния отпечатък върху световно значима защитена територия като Национален парк Пирин, заместник-министър председателя на Р България Г-жа Д. Бобева, си позволи да декларира една категорична подкрепа за построяването на втора кабинкова линия. Не ни е известно дали това изявление е направено емоционално или е част от неизвестно решение на кабинета.

През февруари 2013г. демаршът на правителството на Г-н Борисов по казуса Пирин и други решения свързани с кадровата политика в управлението на защитените територии отключи масовите граждански протести. Звучи странна нагласата да се правят декларации при отсъствие на конкретика във връзка с възможностите изобщо това да се случи в рамките на установеното с ЗЗТ и Плана за управление на НП Пирин от 2004г. През март на заседание на ВЕЕС е прието е да се разглежда предложение за промяна в ПУ без Оценка за съвместимост, касащо територия явяваща се буферна зона на паметник на световното природно наследство. Интересно защо ли, въпреки установеното и от МОСВ в рамките на правителството Борисов (2011г.) надхвърляне на концесионната територия с над 40% и извършеното незаконно строителство в територия изключителна държавна собственост, МОСВ не прояви ентусиазъм да приложи законите, а сега представител на новото управление навместо да предизвика една качествена дискусия и анализ за състоянието на ски-зона Банско-Разлог, нейните перспективи и проблеми, и да приложи закона, дава надежди на самите нарушители на закона, искащи цялостен редизайн на ПУ и това, което той позволява и забранява.

Като представители на туристическия бизнес и граждани, за нас тази позиция на един заместник министър председател свидетелства за поддаване на лобистки натиск и отказ от прилагане на законите, отстъпление пред един тясно корпоративен интерес.

При изработването на сега действащия ПУ на Пирин, навремето основните въпроси, които стояха на дневен ред бяха какви са заплахите и как може да се развиват устойчиви модели на туризъм в НП Пирин, така че да не бъде застрашен неговия поемен капацитет. Благодарение на поредица от управленски грешки, некомпетентност и съмнителни бизнес практики беше допуснато от местните администрации, не без мълчанието на централната власт, едно никому ненужно хипер строителство в цялата разложка котловина. Днешните опашки пред лифтовете са резултат именно на тази недалновидна политика, а предложението на кмета на Банско от януари 2013г. не предлага решения, а търси цялостно прекрояване на парка и промяна в Плана за управление, и обслужва
- узаконяване на извършените закононарушения
- интересите на инвеститорите в недвижимите имоти, създателите на мъртвия град над Банско и в посока Предела

БААТ, като туристическо сдружение в обществена полза, не е съгласна с този сценарий. Това не означава, че ние сме против развитието на ски-туризма в България и в частност обсъждането на идеи, как да се развива ски-зоната или как да направим ски-услугата в Банско по-добра, как да се превърне Банско в един модел за развитие. Съществуват решения, които не предполагат промяна в Плана за управление и строителство на нови ски-съоръжения на територията на Парка, което е категорично неприемливо и от гледище на международни организации като IUCN и Комитета на ЮНЕСКО. Считаме за недопустимо е да се ангажира толкова голям обществен ресурс само за да се помогне на един „изпаднал в беда” монополен бизнес като „Юлен”, който не може да се оплаче от подаръци и който реално не подпомага ски-туризма у нас.

Към всичко това бихме искали да добавим и следното:

- десетките хиляди български граждани подписали петициите в защита на НП Пирин и против нзаконните строежи в него, не разполагат с никакви анализи или аргументи в полза на претендираните икономически и социални ползи от развитие на ски-зона Банско в НП Пирин. Обратно, всички ние сме свидетели на монополно поведение на „Юлен АД” един бизнес, който задушава предприемачеството, свободните професии, и който агресивно консумира публичното благо – природата, пеизажа, ресурсите на Национален парк Пирин.

- известна е практиката на монополизиралите ски-съоръженията „инвеститори“ в Банско, Пампорово и Боровец да включват в пакетите си продавани извън България и лифткарта, която обаче никъде след това не се „появява“ във финансовите отчети за приходите на тези компании, и съответно не е база за заплащаните от тях концесионни права и други данъци и такси свързани с реализирана от тях дейност и оборот; добре би било да се извърши една експертна и данъчна проверка на тези компании, за тази им дейност, която остава с ефект само по техните сметки и която поставя в неравностойно положение всички останали стопански субекти с които се конкурират. В този смисъл Държавата поддържа чадър над монополисти, които при това може да се окажат и свързани лица.

- българските граждани от София до Варна и Трявна и гражданите на Европа очакват българската държава да организира една съдържателна и експертно подкрепена дискусия с продължителността, която е необходимо, за да се очертаят по един безспорен начин проблемите на ски-зона Банско и Национален парк Пирин, и пътищата за тяхното разрешаване в името на опазването на този природен ресурс;

- българските граждани очакват МОСВ да влезе в конституционните си права и да защити обществения интерес – опазване законите на държавата и защита на интегритета на националните паркове и упражняване на права спрямо нарушителите;

- българските граждани очакват от това управление да докаже, че България е правова държава, в която законите се прилагат по един и същи начин към всички.

В този смисъл БААТ предлага на Министерски съвет да излезе с една декларация дали изразеното от Гжа Бобева е и позиция на кабинета. В случай че това е така, приканваме правителството да вложи усилия в полза на провеждане на поредица от кръгли маси с експерти, като се стъпи на един обстоен анализ на цялостното развитие на Банско и Разлог и ски-зоната там и на реалните перспективи и потребности, които туризмът в този райно има, които не са свързани непременно с ново строителство. Ще се радваме ако в бъдеще такива декларации бъдат предшествани от официално публикувани и публично обсъдени експертни анализи. Лесно е да се манипулират хората в една котловина като Разложката, но Пирин и Рила са изключителна държавна собственост и принадлежат на всички българи и на гражданите на Европа, нека не забравяме това.

За УС на БААТ

Любомир Попйорданов
Председател на УС на БААТ

дата: 23.09.2013,
източник: Заседание на Управителния съвет

Всички новини