МEНЮ

Новини

начална страница / Новини / Гласувайте за природозащитен център "Натура" във Враца

Новини, свързани с БААТ

Гласувайте за природозащитен център "Натура" във Враца

От името на Дирекция на ПП "Врачански Балкан" и на БААТ:

Здравейте, приятели!

В момента тече гласуване за най-добър проект, реализиран с евросредства от 2007 г. досега!
Нашият Природозащитен център "Натура" е включен в класацията за "добри практики". Центърът е изграден по Проект: „Изграждане на Мултифункционален център за ключови природозащитни дейности „НАТУРА 2000" по Програма ФАР Трансгранично сътрудничество България – Румъния.
Проектът даде възможност за реставрирането на старата „Ески джамия” (паметник на културата и архитектурата), превръщането й от пустееща сграда в модерен информационен, туристически и природозащитен център. В момента тук се организират изложби, срещи, конференции и инициативи, свързани с природозащитата и еко туризма.
Моля, гласувайте за нас до 5 май 2011 г., като изпратите на e-mail адрес: eufunds-public@government.bg:
• трите си имена
• името на проекта: „Изграждане на Мултифункционален център за ключови природозащитни дейности „НАТУРА 2000"

Благодарим Ви от сърце за подкрепата!
ДПП „Врачански Балкан”
За повече информация за инициативата : http://www.eufunds.bg/bg/pubs/1269

дата: 04.05.2011,
източник: ДПП Врачански Балкан

Всички новини