МEНЮ

Новини

начална страница / Новини / Заповядайте на туристическата борса в Смолян от 15.10. до 17.10.

Новини, свързани с БААТ

Заповядайте на туристическата борса в Смолян от 15.10. до 17.10.

Международна Туристическа Борса С М О Л Я Н’09
« Планините на България – гостоприемство в четири сезна »
15 – 17 Октомври 2009 г.

ПРЕДВАРИТЕЛНА П Р О Г Р А М А

15 .10. 2009 г. / четвъртък /

12:00 - 12,30 ч. О ф и ц и а л н о о т к р и в а н е на Б о р с а т а

Място : Фоайе на Областна администрация – Смолян

Стефан Стайков - Областен управител на Смолянска област
Иво Маринов – зам.-министър на М И Е Т
Дора Янкова - Кмет на община Смолян
Доц.Д-р Иван Чобанов – Директор на Филиал – Смолян, на ПУ”ПХ”

12,30 - 13,30ч. Коктейл за участниците в Борсата и Научната конференция
Интерактивна презентация на „ Беърс Хаус” - вр. Перелик

13,00 - 13,30ч. Откриване на Научната конференция с международно участие
„Тенденции в развитието на съвременния туризъм”: представяне на гостите и поздравителни адреси към участниците в
Борсата и честването на 10-годишния юбилей на Специалност „Туризъм” към Филиал – Смолян, на ПУ ”Паисий Хилендарски” .
13.30 – 14,00ч. Новата управленска политика в туризма на Р България
Лектор: Иво Маринов – зам.-министър на М И Е Т
Дискусия
14,00 – 14,30ч. Десет години специалност „Туризъм” в Смолян
Лектор: Проф. д-р Петър Славейков
14,30 – 15,00ч. Възможности за повишаване на конкурентноспособността на българския туристически продукт в условията на световна икономическа криза.
Лектор: Благой Рагин – председател на УС на БХРА
Дискусия
15,00 – 16,00ч. Представяне на Концепция за изготвяне на нов Закон за туризма
Лектори: Представител на МИЕТ
Цветан Тончев – председател на БТК
Дискусия
16,00 – 16.30ч. КАФЕ-ПАУЗА

15 .10. 2009 г. / четвъртък / : КРЪГЛА МАСА «Обучение и туризъм» :
16.30 – 17,00ч Качество на обучението – качество на туристическото обслужване:
Лектори: Проф. Д-р Георги Сомов – УХТ – Пловдив
Красен Русев – директор на Колеж „АЛБЕНА” - гр Добрич
Дискусия
17,00 – 17,30ч. Контролът, като възможност за повишаване на конкурентноспособността на българския туризъм
Лектор: Дамян Лазаров – председател на Комисията по защита на потребителите
Дискусия
17,30 – 18,00ч. Проблеми на практическото обучение по туризъм
Лектор: Доц. Д-р Николина Попова – Зам.-декан на Геолого-географския факултет в СУ „ Кл. Охридски” - София .
Дискусия
19.30ч. Официална вечеря

16 октомври 2008 г. / петък /
9,30 - 10,30ч. Представяне на Екомаршрут „ с. Хвойна – проход Елидже – гр. Ставруполис, Гърция „ - Проект ФАР –ТГС 2005
Рекламен филм и презентация от РТА « Родопи»
10,30 - 11,00ч. Презентация на гръцки туристически регион
Рекламен филм и презентация от Кавала
11,00 – 11,30ч. Зимни очаквания през сезон 2009/10 в Банско
Рекламен филм и презентация от община Банско
11,30 - 12,00ч. Представяне на резултати от изпълнени проекти по Програма ФАР –ТГС – 2005 в региона на Родопите
12,00 - 12,30ч. Зимни очаквания през сезон 2009/10 в Пампорово
Рекламен филм и презентация от „Пампорово” - АД
12,30 - 13,30ч. ОБЯД
13,30ч. – Пешеходен тур по част от Екомаршрут „ с. Хвойна – проход Елидже – гр. Ставруполис, Гърция „: Смолян – Орлов камък – резерват Амзово – Римския път
20,00ч. Вечеря

17 октомври 2008 г. / събота /
Тур с пикник: Смолян – РИМузей – Художествена галерия – Екопътека „ Невястата” - Каньона на водопадите

ЗАБЕЛЕЖКА: Организаторите си запазват правото на промени в предварителната Програма.

дата: 30.09.2009,
източник: РТА "Родопи"

Всички новини