МEНЮ

Същност

начална страница / Същност

За алтернативния туризъм

Какво представлява алтернативния туризъм

България продължава да е страна, в която тръпката и приключението са живи, в която все още можеш да посетиш места, в които крака на турист не е стъпвал. Можеш да се докоснеш до села, в които живота продължава с ритъма отпреди няколко столетия и в които пътуването е носител на истинско познание за Европа такава, каквато никога вече няма да бъде. Тук вкусът на храната, въздуха и гледката идват сякаш от друго измерение, а карането на колело, спускането по снежни кулоари, извън пистите или просто ходенето пеша или със снегоходки са само претекст. Същността е пътуване навътре в нас и назад във времето.

Дефиниция на БААТ

Алтернативните форми на туризъм обединяват туристически пакети или отделни туристически услуги, които се определят като алтернатива на масовия туристически продукт по начин на предлагане, протичане и ангажирания човешкия ресурс. Такива са: селски, екологичен, планински, приключенски (преходи с колело, на кон, със ски и снегоходки, спускане с лодки, гмуркане, проникване в неосветени пещери, преминаване на алпийски маршрути с водач), тематичен - свързан с културно-историческото наследство, туризъм свързан с езотеричното, религията, виното, традиционната кухня, етнографията и традиционната музика и занаяти. (чл. 31 от Устава на БААТ).

още дефиниции

Алтернатива на какво?

Алтернатива на стандартния, масовия туризъм като начин на протичане и философия. Основен акцент в тези пътувания е досега със съхранената природна среда, автентичната атмосфера и кухня, запазените традиции, липсата на загрозяващите белези на урбанизма;

Алтернатива като потребителски кръг – той интересува индивидуално пътуващите и организираните в малки и средно-големи групи хора (8-15 души), очакващи да научат нещо в своята ваканция;

Алтернатива по отношение на доставчиците на услуги – основните участници са собственици на семейни хотели, къщи и стаи за гости, хижи, манастири, планински водачи и коняри, производители на оригинални занаятчийски продукти и др.;

Алтернатива като потребителски кръг – той интересува индивидуално пътуващитехора

Алтернатива като география, райони, в които се практикува – основно планинските и селски райони, без да се отричат и стойностните малки хотели с човешки измерения и топло посрещане по българското Черноморие.

Алтернатива на пасивния консуматорски пакет от услуги - програмите включват разнообразни дейности и са насочени към изграждане, обучение и усъвършенстване на участниците;

Алтернатива на социалния и икономическия упадък - този туризъм е носител на нови послания и надежди в общественото пространство и на нови идеи за утвърждаване на устойчиви модели за местно и регионално развитие, и издига в приоритет отношението към природата, традициите и интересите на местните общности.

Различните лица на алтернативния туризъм